Termeni și condiții generale

1. General

1.1. Acești termeni și condiții ( "Termenii" ) reglementează drepturile și obligațiile părților care decurg din contractul de vânzare-cumpărare între vânzător , care este societatea RuniEx, s.r.l., cu sediul în str. Azalková, nr. 7A, cod postal 900 27 Bernolákovo, Slovacia cu nr. Registru Comerț : 47 883 642, înregistrată la Judecătoria Banska Bystrica, Secțiunea: Sro (Societate cu răspundere limitată), cu dosarul nr. :  27169/S și cumpărător, care au ca obiect vânzarea-cumpărarea bunurilor oferite de magazinul online www.runiex.ro ( denumit în continuare "magazin"), operat de către vânzător .

1.2. Părțile convin ca prin trimiterea comenzii online, cumpărătorul confirmă vânzătorului că este de acord cu acești termeni și condiții generale, care se vor aplica la toate comenziile/contractele de vânzare-cumpărare, încheiate pe oricare magazin online operat de către vânzător, pe baza cărora vânzătorul  livrează cumpărătorului bunurile prezentate pe site-ul runiex.ro (mai departe doar "contract"), precum și toate relațiile dintre vânzător și cumpărător, care rezultă în special în momentul expedierii comenzii și ulterior a eventualelor reclamații. Cumpărătorul astfel confirmă că a fost înștiințat de toate drepturile și obligațiile care îi revin.

1.3. Cumpărătorul se înțelege orice persoana fizică sau juridică care cu propria conștiință a trimis o comandă pe  runiex.ro , prin sistemul online de vânzări al RuniEx, s.r.l.
Consumator înseamnă o persoană, care în încheierea și executarea contractului mai sus amintit nu acționează în domeniul de aplicare al activității sale de afaceri . Este o persoană fizică sau juridică care cumpără bunuri sau servicii, în interes personal, fără a avea scopuri comerciale cu acestea.

1.4. Bunurile sunt toate produse sau serviciile oferite în magazinele operate de RuniEx, s.r.l., pentru cumpărare prin sistemul online al RuniEx, s.r.l.Comanda personalizată în funcție de cerințele specifice ale cumpărătorului înseamnă bunurile comandate special de acesta prin magazinul online  runiex.ro , prin care vânzătorul solicită un avans financiar. Serviciul înseamnă furnizarea de sprijin - tehnic, consultanță de specialitate.

1.5. Comendă electronică înseamnă trimiterea formularului eletronic, care conține informații cu privire la cumpărător, lista de produse comandate din magazinul online și prețul produselor , prelucrate de sistemul online al RuniEx, s.r.l. și , de asemenea, e-mail trimis la adresa vânzătorului . Comanda este propunerea și acordul cumpărătorului pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu vânzătorul și este considerată a fi obligatorie ( mai departe numită doar "comandă"). În caz că ați trimis o comandă greșită, vă rugăm să ne anunțați în maxim 24 de ore, ca să anulăm comanda dvs.
Fiecare comandă trebuie să conțină numele și prenumele al cumpărătorului, numele și prenumele persoanei de contact, e-mail și adresa de facturare, numărul de telefon, codul produsului, cantitatea, data de emitere a comenzilor, modul de transport / livrare a mărfurilor, metoda de plată. În cazul unei persoane juridice , număr Registru Comerț , CUI. Vânzătorul manipulează comenziile în ordinea în care acestea sosesc.

1.6. Condițiile generale sunt o parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare . În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract scris de vânzare-cumpărare, în care se pun de acord cu condiții diferite față de condițiile generale prezente, atunci acestea vor fi prioritare față de condițiile generale din contract.

2. Contract de vânzare-cumpărare

2.1. Contractul se face pe baza acceptării obligatorii a condițiilor de față atât de către cumpărător cât și de vânzător, ceea ce înseamnă confirmarea comenzii prin telefon sau mail de către ambele părți, după verificarea disponibilității și data livrării produselor dorite de către cumpărător, denumită mai departe doar "confirmarea comenzii". Notificarea automată a primirii comenzii în sistemul electronic al vânzătorului nu va fi considerată acceptarea obligatorie a comenzii. Încheierea contractului este o obligație legală între vânzător și cumpărător.

2.2. Vânzătorul poate, în cazul comenzilor primite de la cumpărător, să solicite cumpărătorului în avans suma convenită în comandă. Cumpărătorii care oferă avansurile acordate vânzătorilor, astfel își dau acordul irevocabil către vânzător, că bunurile pentru care au fost plătit avansul, se încadrează în gama de produse astfel cum sunt definite în Legea privind Protecția consumatorilor privind vânzarea la domiciliu și vânzarea la distanță, cu toate modificăriile sale, prin urmare, cumpărătorul nu poate renunța la contractul semnat. Cumpărătorul este de acord să plătească daune contractuale operatorului rezultate în urma refuzului fără nici un motiv legal întemeiat a nepreluării mărfii comandate de acesta (cumpărător). Plata daunemor nu scutește cumpărătorul de plata prețului de achiziție în întregime . Vânzătorul poate solicita un avans financiar în sumă convenită chiar și în cazul comenzilor de mărfuri , care sunt doar la comanda. Astfel de mărfuri (atâta timp cât nu se bazează pe cerinţele specifice ale cumpărătorului) nu se încadrează în gama de produse definite în Legea privind Protecția consumatorilor privind vânzarea la domiciliu şi vânzarea la distanță, cu toate modificăriile sale, prin urmare, în acest caz, cumpărătorul poate renunța la contract.

2.3. Cumparatorul are dreptul de a anula comanda gratuit, înainte de încheierea contractului de cumpărare . Comenzile pot fi anulate prin telefon sau e-mail. Confirmarea de anulare a ordinului notifică vânzător la cumpărător prin e-mail.

3. Rezilierea contractului

3.1. Consumatorul are dreptul, fără nici un motiv de a returna marfa în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

3.2. Rezilierea de către cumpărător trebuie să asigure o comunicare scrisă în formă de formular completat , sau prin e-mail sau prin poștă . Forma scrisă de reziliere este necesară pentru a evita orice dubiu, că este vorba de reziliere, reclamație sau altă cerință a cumpărătorului. Rezilierea contractului trebuie să includă datele de identificare ale cumpărătorului , numărul și data comenzii, specificarea exactă a mărfii și modul în care vânzătorul să rezolve această cerere, inclusiv numărului bancar al cumpărătorului, în cazul returul baniilor la cumpărător.

3.3. Odată cu rezilierea contractului, cumpărătorul este obligat să livreze și marfa la vânzător împreună cu accesoriile aferente în ambalajul original. Costurile de returnare a mărfii sunt suportate de către cumpărător, care este obligat să trimită marfa în starea în care a primit-o la adresa firmei. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu prelua marfa prin serviciu ramburs.

3.4. În cazul rezilierii contractului și livrării înapoi la vânzător a mărfii, care nu este utilizată, deteriorată sau incompletă, vânzătorul are obligația de a returna în contul cumpărătorului, prețul de cumpărare a mărfii, conform comenzii primite de la cumpărător, sau o parte a acesteia, în maxim 30 de zile lucrătoare de la rezilierea contractului și primirea mărfii retur.

3.5.În cazul rezilierii contractului și livrării înapoi la vânzător a mărfii, care este utilizată, deteriorată sau incompletă, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul întreg plătit pentru marfa respectivă.

3.6. Vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de cumpărare, inclusiv cheltuielile suportate de cumpărător privind comanda mărfii respective, în cazul în care cumpărătorul prezintă dovada scrisă cu cheltuielile suportate cu comanda mărfii. Costurile de returnare a mărfii suportă cumpărătorul numai în cazul în care marfa nu satisface pe deplin cerințele de calitate și deasemenea a fost defect. Pentru marfa pe deplin compatibilă cu cerințele de calitate se considerate marfă de caracteristici similare astfel cum este prevăzut în oferta de pe site-ul vânzătorului.

3.7. Costurile suportate de către cumpărător în ceea ce privește comanda mărfii, se ține cont de costurile de finalizare a comenzilor, mai ales costul unui apel telefonic, prin care cumpărătorul a făcut comanda sau prețul de conectare a cumpărătorului pe site-ul vânzătorului, în care cumpărătorul a completat și a trimis formularul de comanda pe site-ul, sau a trimite e-mail cu comanda mărfii, timpde 30 minute.

3.8. Cumpărătorul nu poate anula contractul, care este:

4. Condiții de livrare

4.1. Locul de livrare este adresa poștală completată în comanda electronică de către cumpărător, dacă părțile nu s-au înțeles altfel în contract. Locul de livrare poate fi, de asemenea, un punct de livrare a vânzătorului, dacă cumpărătorul alege această opțiune, în comanda electronică. Marfa va fi furnizată de vânzător prin utilizarea serviciilor persoanelor terți (Servicii de curierat denumite în continuare "curier") sau prin mijloace proprii ale vânzătorului sau în cadrul unui acord cu cumpărătorul, marfa va fi pregătită în punctul de ridicare într-un timp prestabilit, dacă nu s-a convenit altfel.

4.2. După vânzarea mărfii unei alte persoane, avansul plătit pentru marfa stabilită în contract se calculează în întreaga ei sumă ca daună financiară pe care cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului.

4.3. Marfa vândută este conform modelelor expuse, cataloagelor, scrisorilor tip și culor disponibile, plasate pe magazinele online operat de către vânzător. Vânzătorul este obligat să îndeplinească scopul cumpărătorului și să livreze marfa în termen de 30 zile de la primirea comenzii. Cumpărătorul are dreptul ca, în caz de nelivrare în acest termen, are dreptul de a rezilia contractul, iar vânzătorul trebuie să returneze cumpărătorului suma plătită în avansa (dacă este cazul) în termen de 15 zile de la rezilierea contractului de către cumpărător prin transfer bancar în contul bancar indicat de cumpărător. Vânzătorul are dreptul și obligația de a anunța cumpărătorul în privința ridicării mărfii înainte de termenul stabilit în contract, dacă aceste deja se află în stoc. În același timp, vânzătorul se angajează să livreze marfa cumpărătorului, în cel mai scurt timp posibil de la primirea comenzii online, timpul de livrare este trecut pe magazinul online oerat de vânzător. Greutatea, dimensiuniile și alte informații despre produse care sunt cuprinse în cataloage, broșuri sau orice alte metode, inclusiv pe magazinul online se consideră a fi informații reale și oficiale.

4.4. Livrarea de bunuri este efectuată prin predarea coletului (mărfii) către cumpărător sau către transportator care urmează să facă livrarea la cumpărător. În cazul în care vânzătorul sau transportatorul care transportă mărfurile la cumpărător la locul specificat în contract de cumpărător, cumpărătorul trebuie să ridice coletul sau să autorizeze o persoană care să facă acest lucru în lipsa sa, care să și semneze protocolul de ridicare al coletului. Persoana autorizată să preia marfa conform contractului, trebuie să prezinte în original sau copie vânzătorului, contractul și autorizația scrisă semnată de beneficiarul coletului. Dacă livrarea se repetă din cauza absenței cumpărătorului la locul menționat în comandă, toate costurile aferente sunt suportate de către cumpărător, inclusiv costurile de depozitare, specificate la punctul 4.2. din acești termeni și condiții generale. Coletul (marfa) se consideră livrat în momentul livrării la adresa specificată în comandă și ridicat în momentul în care aceste este preluat fizica de către cumpărător, sau o persoană autorizată de acesta, sau este refuzat de către cumpărător, ceea ce este notificat în avizul de livrare de către curier sau vânzător.

4.5 Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea fizică și completă a coletului și să confirme acest lucru imediat în avizul de livrare a coletului. În cazul în care cumpărătorul consideră că  marfa sau ambalarea acesteia este deteriorată, acesta trebuie să notifice acest lucru curierului în scris și în prezența acestuia, să verifice starea mărfii. Dacă coletul este vizibil deteriorat sau distrus, cumpărătorul este obligat chiar și fără ridicarea coletului să completeze starea acesteia în avizul de livrare, ceea ce trebuie confirmat și de curier și imediat trebuie contactat vânzătorul. Pe baza acestor notificări în avizul de livrare, atunci vânzătorul poate asigura îndepărtarea defectelor, o reducere a mărfii sau în cazul unor defecte care nu pot fi îndepărtate, să ofere cumpărătorului un produs nou. Orice reclamație ulterioară referitoare la cantitatea sau starea mărfii nu va fi acceptată . Costurile de transport nu sunt incluse în prețul mărfii. Costurile de livrare plătesc în funcție de tipul de transport ales de cumpărător în contract.

Comenzi sub 180 Lei, taxă de livrare la curierul în valoare de 30 Lei . Comenzi peste 180 Lei, fără taxe de livrare.
Comenzile sunt expediate imediat în cazul în care mărfurile sunt pe stoc. În cazul în care comenziile nu sunt expediate datorită lipsei mărfii pe stoc, acestea  se expediază imediat după primirea pe stoc a mărfii.

5. Dobândirea mărfii și transferul riscului de deteriorare a mărfii

5.1. Titlul de proprietate asupra mărfii trece la cumpărător atunci când marfa este achitată de acesta în întregime. Până la trecerea dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător, care are produsele și serviciile în proprietate, vânzătorul are toate responsabilitățile privind depozitarea acestora, având obligația să le depoziteze în condiții de siguranță pe cheltuiala proprie și să le marcheze astfel încât să fie în orice moment identificate ca bunurile/serviciile proprii.

5.2 Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător, atunci când marfa este preluată de el/împuternicitul său.

6. Drepturile și obligațiile cumpărătorului și avânzătorului

6.1 Cumpărătorul este obligat:
- să preia marfa cumpărată sau comandată.

- să plătească prețul de cumpărare în perioada scadentă stabilită înainte, inclusiv costul de livrare,

- Să nu influețeze negativ renumele vânzătorului,

- Să confirme primirea mărfii prin avizul de livrare prin semnătura lui/împuternicitului său.
Cumpărătorul are dreptul la livrarea mărfii în cantitatea, calitatea, la timpul și locul stabilit în contractul semnat, odată cu confirmarea obligatorie a comenzii de către ambele părți.

6.2 Vânzătorul este obligat:

· să livreze conform comenzii confirmate către cumpărător, marfa în cantitatea, calitatea și timpul stabilit și a o împacheta sau pregăti pentru transportul necesar păstrării și protecției acesteia,
· să asigure ca marfa livrate să corespundă legilor în vigoare a UE.
·
cel mai târziu, odată cu marfa, să expedieze cumpărătorului, în formă scrisă sau electronică toate documentele necesare pentru ridicarea și folosirea produselor și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare (instrucțiuni în limba cumpărătorului, garanție, aviz de livrare, factură).

Vânzătorul are dreptul să solicite plata corespunzătoare și la timp a mărfii, conform comenzii, de la cumpărător.

7. Prețul de achiziție și plăți

7.1 Prețul de achiziție al mărfii este prețul convenit în contract (comandă) și/sau lista de prețuri a vânzătorului existente în momentul încheierii contractului ( mai departe doar "prețul de achiziție").

7.2. Prețul de achiziție afișat pe site-ul www.runiex.ro, operat de către vânzător este valabil doar pentru achiziționarea prin sistemul online al RuniEx, s.r.l. Prețul nu include taxele de livrare, consiliere sau servicii de consultanță sau orice alte taxe, dacă nu se specifică altfel în descrierea articolului de pe site. Costurile privind livrarea și instalarea/montarea poduselor/serviciilor nu sunt incluse în prețul de achiziție, astfel vânzătorul nu este obligat ofere aceste servicii cumpărătorului.

7.3 Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție, inclusiv costul de livrare al mărfii, prin numerar la ridicarea coletului de la curier (Ramburs) sau prin transfer bancar în contul bancar al vânzătorului menționat pe site.

7.4 În cazul în care cumpărătorul plătește prin transfer bancar, data plății este data când banii intră în contul vânzătorului. Cumpărătorul trebuie să plătească prețul de achiziție în termenul convenit în contract, cel mai târziu la primirea mărfii. În cazul în care cumpărătorul plătește prețul de achiziție pentru marfa convenită în contract, cumpărătorul are dreptul de a solicita rezilierea contractului și să ceară restituirea valorii achitate numai în conformitate cu legile în vigoare ale UE.

7.5 Vânzătorul se angajează să livreze mărfurile la cumpărător la prețul de achiziție valabil în momentul primirii comenzii de la cumpărător.

7.6 Cumpărătorul face plăți în Lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel de comun acord, oricare din următoarele modalități:
- înainte de preluarea mărfii (transfer bancar/depunere în contul vânzătorului). Vânzătorul va rezerva produsele pentru cumpărător până la 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii. În cazul în care plata nu intră în cont în maxim 3 zile, vânzătorul are dreptul, după o notificare trimisă cumpărătorului, să comanda acestuia.

- La ridicarea mărfii ( ramburs/la curier)

7.7. Prețuriile speciale sunt valabile până la lichidarea stocului sau în perioada de reduceri, menționată pe site.

8. Garanții și reclamații

8.1. Conform normelor UE, perioada de garanție este de 24 luni de la data primirii mărfii, cu excepția cazurilor, în care articolul/produsul respectiv are specificată o altă perioadă de garanție, care începe din momentul primirii mărfii de către cumpărător, ceea ce trebuie să fie confirmat printr-un certificat de garanție, semnat de o persoană împuternicită pentru aceasta. Perioada de garanție se prelungește cu o perioadă în care cumpărătorul poate utiliza bunurile din cauza perioadei de reparație în  timpul garanției a articolelor/produselor. 

8.2.La soluționarea reclamațiilor se iau în calcul condițiile de garanție valabile. Aceste condiții de reclamații se aplică mărfii achiziționate de la vânzător prin intermediul magainului online operat de către vânzător. Reclamațiile sunt soluționate în conformitate cu legislația UE. Cumpărătorul prin trimiterea comenzii online către vânzător, confirmă că  vânzătorul confirmă că a fost informat în mod corespunzător de condițiile și metodele de reclamație a mărfii, inclusiv informații cu privire la modul și locul, unde reclamația poate fi soluționată, în conformitate cu Legea privind Protecția Consumatorului, inclusiv cu toate modificăriile ei actualizate, mai departe doar ”lege”.

8.3. Politica de returnare a mărfii este valabilă pentru toate cazurile, cu excepția cazurilor speciale, în care s-a convenit altfel.
8.4. Cumpărătorul are dreptul de a solicita garanția de la vânzător numai la articolele/bunurile care prezintă defecte cauzate de către producător, furnizor sau vânzător, dacă sunt acoperite de garanție și au fost achiziționate de la vânzător. Cumpărătorul este obligat să facă o cerere către vânzător în conformitate cu procedura de reclamații, fără întârziere, în caz contrar acesta pierzându-și dreptul la soluționarea gratuită a reclamației.

8.5. Cumpărătorul nu are dreptul de a slocita garanție pentru defectele, de care a fost anunțat de cumpărător în momentul semnării contractului, sau de care, în funcție de circumstanțele în care s-a încheiat contractul de achiziție, trebuia să fi știut.

8.6. Cumpărătorul este obligat să verifice marfa la primirea aesteia. Dacă nu a procedat așa, are dreptul la reclamație, doar dacă demonstrează că defectele menționate au fost în momentul primirii mărfii.

8.7 Vânzătorul va fi răspunzător pentru defectele produselor. Dacă produsul prezintă defecte, conform Legii privind protecția consumatorului, clientul este îndreptățit să solicite despăgubiri de la vânzător printr-un formular de reclamație completat în scris și trimis electronic prin e-mail către vânzător. Cumpărătorul este obligat să specifice exact și detaliat natura și amploarea a defectellor în formularul de reclamație.

Procedura de reclamație a mărfii, care se poate livra fizic înapoi la vânzător, începe din ziua în care sunt îndeplinite toate următoarele condițiile:

a) livrarea formularului de reclamație completat de cumpărător către vânzător,

b) livrarea mărfii reclamate de la cumpărător la vânzător,

Procedura de reclamație a mărfii, care nu se poate livra fizic înapoi la vânzător și care este ferm încorporat, începe din ziua în care sunt îndeplinite toate următoarele condițiile:

a) livrarea formularului de reclamație completat de cumpărător către vânzător,

b) efectuarea controlului mărfii reclamate de către o persoană terță, desemnată de vânzător, care în urma controlului, îi confirmă în scris vânzătorului.

Începutul procedurii de reclamație este aceeași cu data de înregistrate a cererii de reclamație. Marfa reclamată trebuie să fie livrată la adresa poștală a vânzătorului , dacă vânzătorul nu stabilește altfel (de exemplu, livrarea acesteia direct la service). Conform legii, vânzătorul este obligat deasemenea să confirme în scris prin mail sau scrisoare poștală cumpărătorului, primirea și evidențierea reclamației acestuia, respectând procedura corectă, impusă de vânzător.

8.8 Vânzătorul este obligat să accepte reclamația la un anumit loc, care este o adresă poștală sau sediul firmei în timpul programului de lucru, sau după un acord scris sau verbal cu un client, în afara orelor de program. În spațiul prevăzut pentru primirea reclamațiilor, vânzătorul este obligat să asigure prezența unei persoane autorizate să se ocupe de reclamații.

8.9 Vânzătorul va rezolva reclamația imediat, sau în cazuri mai complexe, în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație. Această perioadă nu include timpul necesar pentru evaluarea expertă a defectelor. Soluționarea reclamației nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice.
8.10. Vânzătorul informează în scris (e-mail, scrisoare poștală) în termenul legal cumpărătorul, cu privire la rezultatul soluționării reclamației. Toate reparațiile în perioada de garanție sunt gratuite. În cazul în care vânzătorul sau o terță persoană care execută service-ul mărfii respective, decide dacă reclamația este justificată, vânzătorul trimite marfa pe cheltuiala proprie la o expertiză unei persoane autorizate sau acreditate.

8.11. Dreptul la reclamație a cumpărătorului la vânzător încetează în momentul expirării perioadei de garanție a mărfii/produsului/articolului.

8.12. Vânzătorul este obligat să soluționeze reclamația și să finalizeze procedura de reclamație într-una din următoarele modalități :

Dacă este vorva despre un defect care se poate elimina:

a) predarea mărfii reparate ( îndepărtarea defectelor)

b) înlocuirea cu un produs nou.

Dacă este un defect care nu se poate elimina, sau dacă este un defect care a mai fost deja eliminat, sau un număr mai mare de defecte care se pot elimina, care împiedică obiectul/articolul/produsul să fie utilizate în mod corespunzător, fără astfel de defecte , vânzătorul va soluționa cererea:

c) va returna cumpărătorului integral prețul de achiziție,

d) schimb de bunuri cu alte produse cu parametri funcționali egali sau mai buni,

e) oferirea unei reduceri rezonabile la prețul de achiziție, dacă este de acord cumpărătorul.

Procedura de reclamație este considerată încheiată în următoarele moduri:

f) o propunere scrisă pentru acceptarea de către vânzător a unei anumite tranzacții,

g) o respingere motivată a cererii reclamației.

9. Date cu caracter personal și protecția acestora

9.1 Părțile sunt de acord că vânzătorul va cere cumpărătorului doar datele care sunt utilizate exclusiv pentru vânzător asociate cu executarea obligațiilor care decurg din contract (în cazul persoanelor fizice, numele complet, adresa de domiciliu, inclusiv codul poștal și adresa de livrare, numărul de telefon și adresa de e-mail, în cazul persoanelor juridice, numele societății/I.I./PFA, adresa sediului firmei, inclusiv codul poștal, adresa de livrare, numărul de înregistrare, CUI, persoana de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail).

9.2 Cumpărătorul declară că este de acord, conform legiilor în vigoare în UE, ca vânzătorul să prelucreze și să păstreze datele sale cu caracter personal, care sunt necesare în activitatea vânzătorului și le prelucrează în toate sistemele lui de informare. Cumpărătorul, deasemenea, oferă vânzătorui acordul său de a furniza informațiile sale cu caracter personal către alte persoane terțe internaționale (orice țară din Uniunea Europeană și țările din așa numita  Zonă de Siguranță). Vânzătorul se obligă că va prelucra și proteja datele cu caracter personal a cumpărătorului în conformitate cu legile în vigoare ale UE. Cumpărătorul oferă acest acord vânzătorului pentru o perioadă nedeterminată. Vânzătorul este de acord cu faptul că, la cererea scrisă a cumpărătorului ( prin poștă sau e-mail), va șterge datele sale personale din baza de date în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea cererii.
9.3. Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul își dă acordul vânzătorului, ca acesta să-i trimită informații despre activitățile vânzătorului, oferte și promoții și alte activități de marketing. Cumpărătorul are posibilitatea de a solicita aceste informații de la vânzător, prin înregistrarea directă pe magazinul online prin intermediul adresei proprii de e-mail. În cazul unui dezacord cu privire la transmiterea acestor informații către cumpărător, acesta poate trimite o cerere către vânzător (prin poștă sau e-mail) , în care specifică că nu este de acord cu trimiterea acestor informații pe adresa lui. Cererea poate fi trimisă chiar ca și răspuns la unul din mailurile primite.

10. Dispoziții finale și tranzitorii

10.1 Acești termeni și condiții generale se aplică după cum se menționează pe pagina de internet a operatorului de la data trimiterii comenzii electronice, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în mod expres. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții Generale. Obligația notificării scrise a schimbărilor în acești termeni și condiții generale este îndeplinită prin plasarea acestora pe paginiile magazinului online runiex.ro, operat de RuniEx, s.r.l.
10.2 Prin plasarea unei comenzi eletronice, cumpărătorul electronic acceptă necondiționat toate prevederile din "Termeni și condiții generale", în vigoare la data plasării comenzii. Cumpărătorul declară că înainte de plasarea comenzii, s-a familiarizat cu acești termeni și condiții generale și este pe deplin de acord cu ele. Fără a aduce atingere altor prevederi ale contractului, vânzătorul nu este răspunzător față de cumpărător pentru pierderi de profit, pierderi de oportunitate sau orice alte pierderi indirecte ca urmare a neglijenței, încălcare a contractului sau cauzate de alte fapte. Dacă se demonstrează de către autoritățiile competente ale UE, că anumite prevederi ale acestor termeni și condiții generale sunt incorecte/incomplete/neadecvate parțial sau total, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi și restul prevederilor nu vor fi afectate astfel.

10.3. Relația și colaborarea între părți se desfășoară conform prezentelor "Termeni și Condiții Generale", care sunt supuse strict legiilor în vigoare ale Uniunii Europene, care defapt sunt aplicabile în toate statele membre Uniunii Europene.

10.4. Vânzătorul și cumpărătorul sunt de acord să accepte în totalitate formele electronice de comunicare, în special prin intermediul poștei electronice și rețeaua de internet ca fiind valabile si obligatorii pentru ambele părți.

10.5 Acești termeni și condiții intră în vigoare la cumpărător odată cu încheierea contractului, adică plasarea comenzii în magazinul online runiex.ro.

TRANSPORT GRATUIT
pentru comenzi mai mari de 180 Lei
GAMA LARGA
adăugăm noi produse atractive
SCHIMB DE BUNURI
în termen de 30 de zile de la primirea expedierii